Support
KB SHOP
0863096482
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ
จำนวนครั้งที่เปิดดูสินค้า : 994 | ความคิดเห็น: 0

โปรแกรมบัญชี Business Plus for Windows (ERP)

 เพิ่มเมื่อ: 19/08/2015
 แก้ไขล่าสุด: 05/04/2020
 เบอร์โทรติดต่อ: 0863096482
 อีเมลล์: kandbsoftsolution@gmail.com

รายละเอียด:
โปรแกรมบัญชีBusiness Plus มีความยืดหยุ่นกับธุรกิจ และแถมฟรีอบรมการใช้งานที่บริษัทท่าน
19,900.00 บาท

 สินค้าที่เกี่ยวข้อง

โปรแกรมเงินเดือน Business Plus Payroll for Windows ที่ตอบโจทย์ คนทำเงินเดือนมือใหม่ โปรแกรมระบบบริหารงานค้าปลีก POS ฺBusiness Plus รองรับงานค้าปลีก

 โปรแกรมบัญชีBusiness Plus เป็นเลขานุการของผู้บริหารในยุคดิจิตอลที่ไม่ต้องการลดความซ้ำซ้อนในการจัดบัญชีและส่วนงาน

ต่างในกิจการเพื่อให้ทันกับการแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบัน ดังนั้นบริษัท เคแอนบี ซอฟท์โซลุชั่น จำกัด ขอนำเสนอโปรแกรมบัญชี
สำเร็จรูปมาช่วยลดงานของท่านและเพื่อให้ท่านประสบความสำเร็จในการใช้งานเราแถมฟรีการอบรมให้ที่บริษัทของท่านและเป็นที่ปรึกษา
การใช้งานให้ฟรี 1 ปี ด้วยการลงทุนเริ่มต้นที่ 19,000 บาท โดยรายละเอียดโปรแกรม มีดังนี้ 
ระบบสต๊อคสินค้า โปรแกรมบัญชีBusiness Plus สามารถที่จะช่วยควบคุมการเข้าออกของสินค้า
       และยังเชื่อมโยงงานไปสู่ระบบต่างของบัญชีเช่น ท่านเปิดบิลขาย 1 ใบโปรแกรม
                      จะทำการตัดสต๊อคสินค้า ตั้งยอดลูกหนี้และทำการบันทึกบัญชีให้เรียบร้อย
                      หรือกรณีที่ท่านเป็นกิจการผลิตโปรแกรมสามารถที่จะให้ท่านสร้างสูตรการผลิต
                      และทำการผลิตสินค้าให้เรียบร้อยพร้อมคำนวณต้นทุนให้ซึ่งทำให้เราประหยัด
                      เวลาในการที่จะต้องไปทำการคำนวณต้นทุนสินค้าอีกครั้ง เป็นต้น
ระบบสั่งซื้อสินค้า โปรแกรมสามารถที่จะเก็บประวัติในการสั่งซื้อสินค้าแต่ละชนิดให้ทันทีเมื่อมีการบันทึก
                          ข้อมูลในโปรแกรมและสามารถที่จะแบ่งรับสินค้าหรือรับทั้งหมด ตรวจสอบสถานะภาพ
                          การรับสินค้าได้
ระบบขายสินค้า   โปรแกรมBusiness Plus สามารถที่จะทำได้ตั้งแต่การทำใบเสนอราคา ใบจอง 
และเปิดบิลขายโดยการดึงข้อมูลจากใบเสนอราคาหรือใบจอง สามารถกำหนดตาราง
                           ราคาขายโดยแบ่งเป็นตามเกรดลูกค้าได้ รองรับระบบบาร์โค้ตBarcode
ระบบการเงินลูกหนี้Business Plus สามารถควบคุมในส่วนของยอดหนี้คงค้าง จัดทำใบวางบิลและการตัดชำระหนี้
ลูกหนี้ไม่ว่าจะเป็นยอดหนี้เต็มใบหรือบางส่วนเพื่อให้ง่ายต่อการทำงานท่านสามารถระบุยอดหนี้ที่
                           จะชำระในบิลแต่ละใบที่เหลือชำระ สามารถรองรับงานมัดจำล่วงหน้าได้
ระบบการเงินเจ้าหนี้Business Plus สามารถควบคุมในส่วนของยอดหนี้คงค้างและการตัดชำระหนี้ได้โดยสามารถทำ
                            ผ่านใบอนุมัติจ่ายหรือไม่ก็ได้  กรณีที่ยอดหนี้ที่ตั้งมีการหักณที่จ่ายหลังจากบันทึกข้อมูลเรียบ
                            ร้อยสามารถออกภาษีหักณที่จ่ายได้ทันที
ระบบธนาคาร        โปรแกรมBusiness สามารถควบคุมในส่วนของการเงินเข้าออกได้และจัดทำBankStatement
                             ควบคุมในส่วนของเช็ครับที่มีปัญหาเด้งต้องมีการแลกเช็คโดยไม่กระทบกับยอดลูกหนี้
ระบบทรัพย์สินถาวร โปรแกรมสามารถรองรับรหัสทรัพย์สินได้ไม่จำกัดสามารถที่จะแบ่งแยกทรัพย์สินเป็นตามแผนก
                         หรือสาขาได้เพื่อให้สามารถคำนวณค่าเสื่อมราคาในแต่ละงวดของสาขาเพื่อทราบค่าใช้จ่ายที่
                         เกิดขึ้นและทำการลงบันทึกบัญชีให้ง่าย สามารถเก็บทะเบียนประวัติการซ่อมทรัพย์สินเพื่อ
                         ประกอบการประเมินว่าควรจะซ่อมอีกหรือไม่ (Option)
ระบบบัญชี            โปรแกรมบัญชีBusiness Plus รองรับการทำรายงานสมุดรายวันและแยกประเภทการลงบัญชีให้ทันที
         เมื่อมีการบันทึกเอกสารประเภทต่าง ๆเข้าระบบ และสามารถสั่งปิดงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน รายเดือน
 
สนใจติดฝ่ายขาย
บริษัท เคแอนด์บี ซอฟท์โซลูชั่น จำกัด
โทร 0863096482
โทรสาร 0-2903-0080  ต่อ 4882
 
guest
ชื่อ
Email
เบอร์โทรศัพท์

 บริษัท เคแอนด์บี ซอฟท์โซลูชั่น จำกัด

 ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปบัญชี Business Plus Account for Windows , Payroll for Windows,

จำหน่าย สติ๊กเกอร์บาร์โค้ต, Sticker Barcode ริบบ้อน Ribbon,Wax Resin, Resin ทุกชนิด

กระดาษต่อเนื่องทุกชนิด และรับผลิตแบบฟอร์มต่อเนื่อง เพื่อให้เหมาะกับธุรกิจของท่าน

 สนใจสามารถติดต่อ

ฝ่ายขาย เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร 086-3096482